Staff
Alexander Popov
Alexander Popov
President
+7 (906) 210-24-24
ap@smb39.ru
Elena Kabakova
Elena Kabakova
Executive Director
+7 (963) 737-37-36
ek@smb39.ru
Khalyuk Natalya
Khalyuk Natalya
Project Manager
+7 (909)-793-80-09
nk@smb39.ru
Natalya Ivanova
Natalya Ivanova
Project manager
+7 (981) 456-24-01
info@smb39.ru
Natalya Kozhevnikova
Natalya Kozhevnikova
Accountant
nk@smb39.ru